Ai Qing, Kai Dai Ji Shi (2023)

Adapted from the web novel “Wo De Da Zhu Ti Zi Nv You” (我的大猪蹄子女友) by Qi Jin (七斤).

Please scroll down to choose servers and episodes.