Wo De Jiao Ren Di Di (2023)

Adapted from the web novel “Jiao Ren Di Di You Yao Wo Le” (鲛人弟弟又咬我了) by Mu Tou Xi (木头兮).

Please scroll down to choose servers and episodes.